Διοικητικό Συμβούλιο

Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος

Ο κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος είναι Senior Director στην Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με ευθύνη για τους τομείς Regulatory & Financial Markets Compliance και Group Controls. Διετέλεσε επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Praxia Bank, όπου ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης σε ψηφιακό περιβάλλον. Ως επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ-Hellenic Financial Stability Fund) διαχειρίστηκε, αφενός εσωτερικά θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αφετέρου θέματα πού άπτονται του συστήματος εσωτερικού έλεγχου και εταιρικής διακυβέρνησης των συστημικών τραπεζών. Διατέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα «BNP Paribas» - Υποκατάστημα Αθήνας, αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες της BNP Paribas στην Ελλάδα. Παράλληλα, συμμετείχε ως μέλος στο Εxecutive Management Committee της ΒΝP Paribas στην Ελλάδα και στο CIB Continental Europe Compliance Committee. 

Αυγή Οικονομίδου, Α' Αντιπρόεδρος

Η κα Αυγή Οικονομίδου είναι Senior Advisor στον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ασχολείται με την ανάδειξη οριζόντιων ζητημάτων της επιχειρηματικής κοινότητας και την τεκμηρίωση ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής. Μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται σε θέματα τυποποίησης-διαπίστευσης-πιστοποίησης, εποπτείας της αγοράς, κανονιστικής συμμόρφωσης, καταπολέμησης διαφθοράς και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην Ελλάδα, καθώς και σε πληθώρα εταιρειών επιχειρηματικής πληροφόρησης αποκτώντας πολυετή εμπειρία στις κλαδικές μελέτες και την οικονομική ανάλυση. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και την Οικονομική Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο του Reading.

Μαρία Σαράντη, Β' Αντιπρόεδρος

Η κα Μαρία Σαράντη είναι Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Alpha Bank. Με εμπειρία 23 ετών, έχει εργασθεί σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τραπεζικών εργασιών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής (ΑΠΘ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στην Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.  Κατέχει πιστοποίηση για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας από τον International Compliance Association, ενώ είναι κάτοχος του διπλώματος “International Diploma in Governance, Risk and Compliance” του ίδιου Οργανισμού. Επίσης, έχει λάβει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΚΑΣΕ και διεθνής εκπρόσωπός του.

Dr Άννα Δαμάσκου, Γενική Γραμματέας

Η Dr Άννα Δαμάσκου διαθέτει 15ετή εργασιακή εμπειρία στους τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης τραπεζικών ιδρυμάτων [ΕΤΕ, UBS, Black Sea Trade and Development Bank (διεθνής οργανισμός – αναπτυξιακή τράπεζα)] και της εποπτείας του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα [ΕΚΤ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς]. Βαθιά προσηλωμένη στις αξίες και τους στόχους της Διεθνούς Διαφάνειας, έχει διατελέσει κατά το παρελθόν ερευνήτριά της, ενώ από το 2017 και μέχρι σήμερα διατελεί (pro bono) Πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματός της. Κατέχει πτυχίο Νομικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), μεταπτυχιακό τίτλο στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο (London School of Economics and Political Science), διδακτορικό τίτλο στο ευρωπαϊκό οικονομικό ποινικό δίκαιο (Queen Mary University of London), ενώ έχει εκπονήσει και μεταδιδακτορική έρευνα στο ίδιο αντικείμενο (University of Luxembourg). Έχει διδάξει και δημοσιεύσει εκτενώς σε θέματα χρηστής διακυβέρνησης και καταπολέμησης της διαφθοράς. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική, γαλλική, γερμανική και σερβική.

Δημήτρης Μπιζάνος, Ταμίας

Ο κ. Δημήτρης Μπιζάνος είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ). Διαθέτει μια σημαντική και ιδιαίτερα διαφοροποιημένη εμπειρία, άνω των 25 ετών, σε θέματα Συμμόρφωσης, Επενδύσεων καθώς και ζητήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Διετέλεσε Διευθυντής ΞΧ/ΧΤ & MLRO της Praxiabank A.E., Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης-Εσωτερικού Ελέγχου και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Asset Wise Capital Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βοηθός Νομικού Συμβούλου Γενικής Γραμματείας Διοικήσεως Ομίλου στην Eurobank Τράπεζα A.E., και κατείχε καίριες θέσεις στις: Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Αττικής Κερδώος Ερμής Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Ο κος Μπιζάνος έχει πτυχίο MSc. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκόβης,  επαγγελματικές πιστοποιήσεις στην Κανονιστική Συμμόρφωση και την αντιμετώπιση περιπτώσεων ΞΧ/ΧΤ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Chartered Institute for Securities and Investments (Ηνωμένου Βασιλείου) καθώς και πιστοποίηση επενδυτικού συμβούλου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αντώνης Δραμυτινός, Μέλος

Ο κ. Αντώνης Δραμυτινός είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ). Διαθέτει 14ετή εμπειρία στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο και ειδικότερα από το 2011, 5ετή εμπειρία στην Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου ΟΤΕ, ως Group Compliance Officer και 4ετή εμπειρία Εσωτερικού Ελεγκτή, ως Senior Internal Auditor του Ομίλου ΟΤΕ. Από το 2018 είναι και μέλος της διεθνούς ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Deutsche Telekom, με παρουσία σε Γερμανία, Κροατία, Ολλανδία, Αυστρία, Ρουμανία. Διαθέτει πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, κατέχει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA), Εσωτερικού Ελεγκτή για την Διαχείριση Κινδύνων (CRMA), από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και είναι Πιστοποιημένος Ελεγκτής κατά της Απάτης (CFE), από το Διεθνές Ινστιτούτο κατά της Απάτης. Διαθέτει πιστοποίηση ICA από το Διεθνή Οργανισμό Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξειδικευμένες Πιστοποιήσεις Ερευνητή κατά της Απάτης (ACFI & CFI), από το Frankfurt School of Finance & Management σε συνεργασία με τη Deutsche Telekom. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.

Πέρη Κάτανα, Μέλος

Η κα Πέρη Κάτανα είναι Senior Compliance & Risk Specialist στην Υποδιεύθυνση Αναφορών και Διαχείρισης Υποθέσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ από το 2014. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LLM) στο Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων από το University of London (Queen Mary). Έχει λάβει τον τίτλο του Certified Fraud Examiner (CFE) από το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE) καθώς και Πιστοποίηση ‘International Advanced Certificate in Compliance with distinction’ από το International Compliance Association (ICA). Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες εκπαιδευτικά σεμινάρια και έχει λάβει πλήθος πιστοποιήσεων στην κανονιστική συμμόρφωση, στη διερεύνηση υποθέσεων απάτης καθώς και στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεταξύ άλλων, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Frankfurt School of Finance and Management, καθώς και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών. Επιπλέον είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχει διδάξει μαθήματα ποινικού δικαίου/ποινικής δικονομίας σε προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.