Διοικητικό Συμβούλιο

Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος

Ο κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος είναι Senior Director στην Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με ευθύνη για τους τομείς Regulatory & Financial Markets Compliance και Group Controls. Διετέλεσε επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Praxia Bank, όπου ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης σε ψηφιακό περιβάλλον. Ως επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ-Hellenic Financial Stability Fund) διαχειρίστηκε, αφενός εσωτερικά θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αφετέρου θέματα πού άπτονται του συστήματος εσωτερικού έλεγχου και εταιρικής διακυβέρνησης των συστημικών τραπεζών. Διατέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα «BNP Paribas» - Υποκατάστημα Αθήνας, αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες της BNP Paribas στην Ελλάδα. Παράλληλα, συμμετείχε ως μέλος στο Εxecutive Management Committee της ΒΝP Paribas στην Ελλάδα και στο CIB Continental Europe Compliance Committee. 

Βασιλική Μοιράγια, Α' Αντιπρόεδρος

Η κα Βασιλική Μοιράγια είναι Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Special Financial Solutions Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.. Ασχολείται με την Κανονιστική Συμμόρφωση από το 2000 στην HSBC και έκτοτε διετέλεσε Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην BNP Paribas – Υποκατάστημα Αθηνών και στην The Royal Bank of Scotland-Υποκατάστημα Ελλάδος, καθώς και Country Compliance and Money Laundering Officer στην Bank of America N.A. Ελλάδος, και Compliance Officer στην Hellas Capital Leasing Α.Ε. Ασχολείται παράλληλα με τη διεξαγωγή σεμιναρίων Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Κατέχει πιστοποίηση Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς και πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος της πιστοποίησης International Diploma in Governance, Risk and Compliance του International Compliance Association και Professional Member του εν λόγω οργανισμού.

Αυγή Οικονομίδου, Β' Αντιπρόεδρος

Η κα Αυγή Οικονομίδου είναι Senior Advisor στον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ασχολείται με την ανάδειξη οριζόντιων ζητημάτων της επιχειρηματικής κοινότητας και την τεκμηρίωση ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής. Μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται σε θέματα τυποποίησης-διαπίστευσης-πιστοποίησης, εποπτείας της αγοράς, κανονιστικής συμμόρφωσης, καταπολέμησης διαφθοράς και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην Ελλάδα, καθώς και σε πληθώρα εταιρειών επιχειρηματικής πληροφόρησης αποκτώντας πολυετή εμπειρία στις κλαδικές μελέτες και την οικονομική ανάλυση. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και την Οικονομική Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο του Reading.

Παύλος Χασιώτης, Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Μπιζάνος, Ταμίας

Ο κ. Δημήτρης Μπιζάνος είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ). Διαθέτει μια σημαντική και ιδιαίτερα διαφοροποιημένη εμπειρία, άνω των 25 ετών, σε θέματα Συμμόρφωσης, Επενδύσεων καθώς και ζητήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Διετέλεσε Διευθυντής ΞΧ/ΧΤ & MLRO της Praxiabank A.E., Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης-Εσωτερικού Ελέγχου και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Asset Wise Capital Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βοηθός Νομικού Συμβούλου Γενικής Γραμματείας Διοικήσεως Ομίλου στην Eurobank Τράπεζα A.E., και κατείχε καίριες θέσεις στις: Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Αττικής Κερδώος Ερμής Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Ο κος Μπιζάνος έχει πτυχίο MSc. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκόβης,  επαγγελματικές πιστοποιήσεις στην Κανονιστική Συμμόρφωση και την αντιμετώπιση περιπτώσεων ΞΧ/ΧΤ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Chartered Institute for Securities and Investments (Ηνωμένου Βασιλείου) καθώς και πιστοποίηση επενδυτικού συμβούλου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αντώνης Δραμυτινός, Μέλος

Μαρία Σαράντη, Μέλος

Η κα Μαρία Σαράντη είναι Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Alpha Bank. Με εμπειρία 23 ετών, έχει εργασθεί σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τραπεζικών εργασιών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής (ΑΠΘ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στην Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.  Κατέχει πιστοποίηση για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας από τον International Compliance Association, ενώ είναι κάτοχος του διπλώματος “International Diploma in Governance, Risk and Compliance” του ίδιου Οργανισμού. Επίσης, έχει λάβει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΚΑΣΕ και διεθνής εκπρόσωπός του.