top of page

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών

Τα Μέλη του Σωματείου έχουν τα εξής δικαιώματα:

 

 • Να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες προς το Σωματείο.

 • Να εκφράζονται μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

 • Να υπερψηφίζουν ή να μειοψηφούν επί θεμάτων που τίθενται προς ψήφιση.

 • Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

 • Να αποχωρούν: Για την αποχώρηση των μελών από το Σωματείο αρκεί η έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να γίνεται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν το τέλος του εκάστοτε έτους.

 • Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

 • Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει το αίτημα εγγραφής τακτικού μέλους ή δεν απαντήσει σε αυτό, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει αμετάκλητα

 • Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

 • Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στη λήψη αποφάσεων του Σωματείου, έχοντας δικαίωμα λόγου αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

 • Τα μέλη από κρατικούς φορείς δεσμεύονται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υπό την επιφύλαξη ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έρχονται σε σύγκρουση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Σε περίπτωση που κρίνουν ότι μια απόφαση από τις ανωτέρω βρίσκεται σε σύγκρουση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, οφείλουν να ανακοινώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο το γεγονός αυτό και δεν δεσμεύονται από αυτή την απόφαση.

 • Τα μέλη από κρατικούς φορείς μετέχουν στη λήψη αποφάσεων του Σωματείου, έχοντας δικαίωμα λόγου αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

 

Τα Μέλη του Σωματείου έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

 

 • Να έχουν την ικανότητα προς δικαιοπραξία, όπως ορίζει ο Ελληνικός Νόμος.

 • Να εναρμονίζονται με το σκοπό του Σωματείου και να μην πράττουν ενάντια στο σκοπό αυτού.

 • Να βοηθούν και να συντελούν στην εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου.

 • Να παρίστανται στις συνεδριάσεις, να βοηθούν και να συμμετέχουν στις ενέργειες, εκδηλώσεις, διαλέξεις κτλ του Σωματείου.

 • Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους και τυχόν έκτακτες εισφορές σε αυτό.

 • Να επιδεικνύουν τόσο μεταξύ τους ορθή και ευπρεπή συμπεριφορά και αλληλεγγύη όσο και στην προσωπική εργασία τους, αν η θέση τους έχει σχέση με του υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

 • Να διακατέχονται από ήθος και επαγγελματική αξιοπιστία.

 • Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί Σωματείων και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου, καθώς και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

bottom of page